Softverski proizvodi

Naši softverski proizvodi na raspolaganju:

Softver Registrovani naziv Verzija Funkcija
Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) Инфод_ЛПФР 1.0.0 Windows program za izdavanje fiskalizovanih računa.
Pdf štampač pomoćnik PdfPrinter 1.0.0 Windows program za štampanje na jednom štampaču sa više računara.
Elektronski sistem izdavanja računa (ESIR) Infod_Middleware_Esir 1.0.0 Windows program za izdavanje fiskalnih računa i povezivanje starih sistema sa novim sistemom.
Analizator poreza za ESIR TaxDeserializer 1.0 Dodatni program za ESIR u cilju razdvajanja stavke fakture sa različitim vrstom poreske stope.
SEF RegKom SeiRegCom 1.0 Aplikacija za pregled i pretragu poslovnih jedinica registrovanim u SEF-u PURS.
SEF Komander SeiComm 1.0 Program za komunikaciju, slanje i praćenje stanja izlaznih računa u SEF.
Arhivska knjiga Archive Book 1.0 Windows aplikacija za popis i pregled dokumentarnog materijala.
Biblio Biblio_lite Windows program za izdavanje knjiga i ažuriranje podataka biblioteke.
L-PFR
L-PFR softver

Lokalni procesor fiskalnih računa
(L-PFR)

Naziv proizvoda:
Инфод_ЛПФР

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem:
Windows

Program izrađen u skladu sa novim fiskalizacionim sistemom Republike Srbije i omogućava izdavanje fiskalizovanih računa.

Program je jedna konzolna aplikacija, koja komunicira sa karticom (BE) izdatom od strane Poreske Uprave RS, overava račun (fiskalizuje) i kasi vraća overen račun. Pored ovog vrši komunikaciju sa PU RS i šalje im overene račune trenutno (online - ukoliko računar ima pristup internetu) ili lokalno (offline režim – nema pristupa intrnetu).

Da biste koristili Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) morate imati i jedan Elektronski sistem izdavanja računa (ESIR) koji komunicira sa L-PFR programom preko kanala propisanih od strane Poreske Uprave RS. Vršimo izradu i Elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR).

Detalji

Softver

Zip iconProgram
preuzimanje: 34.30 MB,
bez licence
za licencu kontaktirajte nas

Dokumentacija

PDF iconSR latin
preuzimanje: 2531 KB
PDF iconСР Цирил
preuzimanje: 2584 KB

Shopping cart icon Cena u prodavnici
Posebna punuda

Pdf štampač pomoćnik

Naziv proizvoda: PdfPrinter

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Imate više računara u mreži a samo jedan štampač? Uporno šaljete vaša dokumenta na štampanje a ništa se ne dešava? Čest problem kod mnogih. Ovaj program rešava vaš problem sa štampanjem.

Detalji

Shopping cart iconCena u prodavnici

ESIR
ESIR softver

Elektronski sistem izdavanja računa
(ESIR)

Naziv proizvoda: Infod_Middleware_Esir

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program je jedna Windows forms aplikacija, namenjena da poveže stare sisteme za izdavanje računa, sa novim sistemom fiskalizacije.

Ovaj program, sa sistemom komunikacije pomoću formatiranog fajla, predstavlja spregu između programa za izdavanje računa i Lokalnog procesora fiskalnih računa (L-PFR). Program obrađuje podatke dobijene od programa za izdavanje računa i pretvara ih u model fiskalnog računa, koji posle preko odgovarajućih kanala prosledi L-PFR-u. Prihvata odgovor od L-PFR -a, i odštampa fiskalni račun ili ga vrati programu u JSON ili XML formatu, i to u jedan tačno određeni folder. Te podatke prihvata i dalje obrađuje program koji je zahtevao fiskalizaciju.

Detalji

Program

ZipPack iconProgram
preuzimanje: 41.22 MB,
bez licence,
za licencu kontaktirajte nas
Zip iconDemo verzija
preuzimanje: 41.22 MB
Zip iconNadogradnja
preuzimanje: ~128kB
dodato u Kupac Id opcije:
13 - penzioner
14,15 i 16 - gazdinstva

Dokumentacija

PDF iconSR latin dokumentacija
preuzimanje: 3301 kB
PDF iconСР Цирил документација
preuzimanje: 3303 kB
PDF iconMađarska dokumentacija
preuzimanje: 6344 kB

Shopping cart icon Cena u prodavnici
Posebna punuda

ESIR Plus
ESIR Plus softver

Analizator poreza za ESIR

Naziv proizvoda: TaxDeserializer

Verzija: 1.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Dodatni program za ESIR u cilju razdvajanja stavki faktura sa različitim poreskim stopama.

U kratkom snimku (1 minut) možete videti kako program funkcioniše. U okviru programa imate mogućnost pretrage za zadati vremenski period. Program pronalazi sve detalje prometa, i posebno se fokusira na različite poreske stope u cilju kreiranja krajnjeg rezultata koji možete videti u donjoj tabeli.

Detalji

Softver

Zip iconESIR analizator
preuzimanje: ~31kB

Shopping cart iconCena u prodavnici

SEF RegKom
SEF RegKom softver

SEF RegKom
(SeiRegCom)

Naziv proizvoda: SeiRegCom

Verzija: 1.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program SEF RegKom (SeiRegCom) je aplikacija koja omogućuje pregled i pretragu poslovnih jedinica registrovanim u Sistemu Elektronskih Faktura (SEF) Poreske Uprave Republike Srbije.

Detalji

Softver

Setup iconInstalacija
demo verzija, preuzimanje: 3,77 MB
Zip iconZIP instalacija
nadogradiva demo verzija, preuzimanje: ~2MB

Shopping cart iconCena u prodavnici

SEI Commander
SEI Commander softver

SEF Komander
(Sei Commander)

Naziv proizvoda: SeiRegCom

Verzija: 1.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program SEF Komander (Sei Commander) je aplikacija koja omogućuje komunikaciju, slanje i praćenje stanja izlaznih računa u Sistemu Elektronskih Faktura (SEF) Poreske Uprave Republike Srbije. Vrši storniranje po zahtevu, import, sinhronizaciju podataka, daje mogućnost analize i pruži raznovrsne funkcije.

SEF Komander
Detalji

Softver

Setup iconInstalacija
demo verzija, preuzimanje: 7,66 MB
Zip iconZIP instalacija
nadogradiva demo verzija, preuzimanje: 5,87 MB

Shopping cart iconCena u prodavnici

Archive Book
Arhivska knjiga softver

Arhivska knjiga
(Archive Book)

Naziv proizvoda: Archive Book

Verzija: 1.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Arhivska knjiga je popis odnosno inventarski pregled dokumentarnog materijala koji mora da izrađuje i vodi svaki subjekt iz privatnog i javnog sektora. Program Arhivska knjiga je aplikacija koja omogućava čuvanje, modifikovanje i skladištenje vašeg dokumentacionog materijala u arhivskoj knjizi.

U video prezentaciji (15 minuta) možete videti kako program funkcioniše.

Detalji

Softver

Setup iconInstalacija
demo verzija, preuzimanje: 17 MB
Zip iconZIP instalacija
nadogradiva demo verzija, preuzimanje: ~14 MB

Shopping cart iconCena u prodavnici

Biblio
Biblio softver

Registar biblioteke
(Biblio)

Naziv proizvoda: Biblio_lite

Verzija:

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Windows program prvenstveno namenjen bibliotekama male i srednje veličine.

Omogućava registraciju članova biblioteke, izdavanje knjiga, praćenje promena i održavanje velike baze podataka. Program poseduje grafički korisnički interfejs.

Detalji

Softver

Setup iconInstalacija
probna verzija, preuzimanje: 7,07 MB
Zip iconZIP arhiva
nadogradiva probna verzija, preuzimanje: 3,95 MB

Shopping cart iconCena u prodavnici

×

Ova veb lokacija koristi kolačiće kako bi vam ponudila najbolje iskustvo. Molimo prihvatite kolačiće za optimalnu performansu.