Softverski proizvodi

Naši softverski proizvodi na raspolaganju:

Softver Registrovani naziv Verzija Funkcija
Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) Инфод_ЛПФР 1.0.0 Windows program za izdavanje fiskalizovanih računa.
Pdf štampač pomoćnik PdfPrinter 1.0.0 Windows program za štampanje na jednom štampaču sa više računara.
Elektronski sistem izdavanja računa (ESIR) Infod_Middleware_Esir 1.0.0 Windows program za izdavanje fiskalnih računa i povezivanje starih sistema sa novim sistemom.
Biblio Biblio_lite Windows program za izdavanje knjiga i ažuriranje podataka biblioteke.
L-PFR
L-PFR softver

Lokalni procesor fiskalnih računa
(L-PFR)

Naziv proizvoda:
Инфод_ЛПФР

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem:
Windows

Program izrađen u skladu sa novim fiskalizacionim sistemom Republike Srbije i omogućava izdavanje fiskalizovanih računa.

Program je jedna konzolna aplikacija, koja komunicira sa karticom (BE) izdatom od strane Poreske Uprave RS, overava račun (fiskalizuje) i kasi vraća overen račun. Pored ovog vrši komunikaciju sa PU RS i šalje im overene račune trenutno (online - ukoliko računar ima pristup internetu) ili lokalno (offline režim – nema pristupa intrnetu).

Da biste koristili Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) morate imati i jedan Elektronski sistem izdavanja računa (ESIR) koji komunicira sa L-PFR programom preko kanala propisanih od strane Poreske Uprave RS. Vršimo izradu i Elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR).

Detalji

PDF dokumentacija
SR latin, preuzimanje: 2531 KB
PDF документација
СР Цирил, preuzimanje: 2584 KB
ZIP arhiva programa
bez licence, preuzimanje: 34.30 MB,
za licencu kontaktirajte nas

Pdf štampač pomoćnik

Naziv proizvoda: PdfPrinter

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Imate više računara u mreži a samo jedan štampač? Uporno šaljete vaša dokumenta na štampanje a ništa se ne dešava? Čest problem kod mnogih. Ovaj program rešava vaš problem sa štampanjem.

Detalji
ESIR
ESIR softver

Elektronski sistem izdavanja računa
(ESIR)

Naziv proizvoda: Infod_Middleware_Esir

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program je jedna Windows forms aplikacija, namenjena da poveže stare sisteme za izdavanje računa, sa novim sistemom fiskalizacije.

Ovaj program, sa sistemom komunikacije pomoću formatiranog fajla, predstavlja spregu između programa za izdavanje računa i Lokalnog procesora fiskalnih računa (L-PFR). Program obrađuje podatke dobijene od programa za izdavanje računa i pretvara ih u model fiskalnog računa, koji posle preko odgovarajućih kanala prosledi L-PFR-u. Prihvata odgovor od L-PFR -a, i odštampa fiskalni račun ili ga vrati programu u JSON ili XML formatu, i to u jedan tačno određeni folder. Te podatke prihvata i dalje obrađuje program koji je zahtevao fiskalizaciju.

Detalji

PDF dokumentacija
SR latin, preuzimanje: 3301 kB
PDF документација
СР Цирил, preuzimanje: 3303 kB
PDF dokumentáció
HU (mađarski), preuzimanje: 6344 kB

ZIP arhiva demo verzije
demo verzija, preuzimanje: 41.22 MB
ZIP arhiva programa
bez licence, preuzimanje: 41.22 MB,
za licencu kontaktirajte nas

Biblio
Biblio softver

Registar biblioteke
(Biblio)

Naziv proizvoda: Biblio_lite

Verzija:

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Windows program prvenstveno namenjen bibliotekama male i srednje veličine.

Omogućava registraciju članova biblioteke, izdavanje knjiga, praćenje promena i održavanje velike baze podataka. Program poseduje grafički korisnički interfejs.

Detalji

ZIP arhiva probne verzije
probna verzija, preuzimanje: 3.95 MB

×

Ova veb lokacija koristi kolačiće kako bi vam ponudila najbolje iskustvo. Molimo prihvatite kolačiće za optimalnu performansu.