Robno ESIR

Program fiskalna kasa

Naziv proizvoda: Infod_Robno_Esir

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Documentacija (SR latin Download pdf 5701 KB)

Документација (СР цирил Download pdf 4430 KB)

Program urađen u skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji. Omogućava izdavanje fiskalnih računa, računa za bezgotovinsko plaćanje (B2B), predračuna. Pored ovih opcija poseduje razne evidencije, kao što su šifarnik roba i usluga sa cenama. više radnji, šifarnik partnera,..

Podržano je korišćenje bar kod skenera. Poseduje funkciju JEDAN KLIK DOKUMENT. Jednim klikom se na osnovu predračuna formira račun, refundira (stornira) izdati račun i izradi kopija računa.

Kasa modulom se može upravljati pomoću miša, preko tastature ili pomoću ekrana osetljivog a dodir.

Mogućnosti programa

Možete voditi evidenciju roba i usluga (ova verzija programa ne vodi stanje lagera), cenovnike po radnjama, evidenciju zaposlenih, evidenciju poslovnih partnera i naravno izdavati račune u skladu sa zakonom.

Mogu se izraditi razni izveštaji o prometu za određeni vremenski period.

Zahtevi

  • Za pokretanje programa potrebno je da se instalira Microsoft Acces drajver. Može se besplatno preuzeti sa Microsoft internet stranice. Pored toga priložen je i uz program.
  • Računar mora da radi pod Windows operativnim sistemom (preporučeno je Windows 10).
  • Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) pomoću kojeg se overavaju fiskalni računi i bezbednosni element (trebuje se od Poreske Uprave RS) ili digitalni sertifikat i stabilna internet veza (ukoliko je odobrena upotreba digitalnog sertifikata).
  • Personalni računar. Preporučuje se Intel i3 procesor 8 GB memorije i 3 GB slobodnog prostora na disku može i slabiji ali će raditi sporije.
  • Jedan odgovarajući štampač za štampanje računa (preporuka: termalni štampač koji podržava minimalnu širinu štampanja od 58 mm i / ili laserski štampač do A4 formata (potreban za izdavanje predračuna i računa pravnim licima).

Glavne funkcije programa

Kasa

Kasa se može koristiti pomoću bar kod čitača, tastaure, miša ili ekrana osetljivog na dodir. Postoji način rada OBUKA za obučavanje zaposlenih (rad u OBUKA načinu se potpuno podudara sa radom u redovnom načinu).

Artikli se mogu dodati na račun i preko šifre, pod kojom se vodi u bazi podataka, i pomoću bar koda. Mogu se tražiti i pomoću naziva artikla. Za artikle koji su na računu može se promeniti količina ili se može i brisati sa računa (prikladan za sređivanje računa kada se kupac predomisli usled fiskalizacije).

Jednostavno se izdaju gotovinski računi ili računi koji glase na ime.

Samo sa nekoliko klika mišem mogu se izvršiti refundacije (storna) računa ili izdavanje kopija već izdatih računa.

B2B računi

Pomoću programa mogu se izdavati i predračuni i računi pravnim licima (firmama) sa odloženim plaćanjem. Računi koji se izraćuju mogu se sačuvati i kasnije nastaviti i dovršiti sa fiskalizacijom. Ne gube se podaci.

Postoje razni izveštaji: Cenovnici, promet prodaje na dan i za period,....

Ukoliko ste zainteresovani, naši kontakt podaci su na dnu stranice.