Kasa MidleWare

Kasa MidleWare

Naziv proizvoda: Infod_Midleware_Esir

Verzija: 1.0.0

Br registracija: 000-092-00-00129/2022-0000

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Document (HUN Download pdf 6344 KB)

Documentacija (SR latin Download pdf 3301 KB)

Документација (СР цирил Download pdf 3303 KB)

DEMO program (Demo download zip 41.22 MB)

Program (Bez licence- za licencu kontaktirajte nas) (Program download zip 41.22 MB)

Program je jedna windows forms aplikacija, namenjena da poveže stare sisteme za izdavanje računa, sa novim sistemom fiskalizacije.

Ovaj program, sa sistemom komunikacije pomoću formatiranog fajla, predstavlja spregu između programa za izdavanje računa i Lokalnog Procesora Fiskalnih Računa. Program obrađuje podatke dobijene od programa za izdavanje računa i pretvara ih u model Fiskalnog računa, koji posle preko odgovarajućih kanala prosledi L-PFR-u. Prihvata odgovor od L-PFR -a, i odštampa fiskalni račun ili ga vrati programu u JSON ili XML formatu, i to u jedan tačno određeni folder. Te podatke prihvata i dalje obrađuje program koji je zahtevao fiskalizaciju.

Bez obzira što je program namenjen za to, da i stariji sistemi mogu da vrše fiskalizaciju, u njega je ugrađen jedan mali modul kase, preko kojeg je moguće fiskalizovati prodaju. Ne poseduje pozadinsku bazu artikala i sve podatke korisnik mora da kuca, svaki put kada pravi novi račun. Ovako imate jednu “backup” kasu, koja vam može pomoći ako dođe do zastoja u funkcionisanju glavne kase. Mala preduzeća, koja izdaju malo računa u toku dana, mogu da koriste i ovaj modul, bez potrebe za nekim velikim softverom sa magacinima, lagerima, kalkulacijama,... Ova funkcija liči na ove stare kase koje smo do sada koristili, bez lagera (magacinskog poslovanja).

Kasa slika

Minimalni zahtevi

  • Za pokretanje programa potreban je “Microsft Access driver”, koji možete besplatno preuzeti sa Microsoft-ove stranice ali ga dobijate i sa programom.

  • Na računaru morate imati instaliran Windows operativni sistem.

  • Ovaj program nema nekih posebnih hardverskih zahteva (prosečan kancelarijski računar) ali moraju se uzeti u obzir i zahtevi lokalnog procesora fiskalnih računa (L-PFR) i programa za izradu računa (ako ćete ga koristiti).

  • Program, pored lokalnog procesora fiskalnih računa može da radi i sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa, ali obavezno je, da tada morate posedovati stabilnu internet vezu.

  • Za detaljnije informacije, preuzmite i pročitajte korisničko uputstvo za program (preko gornjeg linka) ili nas kontaktirajte na neki od navedenih podataka za kontak.

Povezivanje sa starim programima

U dokumentaciji programa, možete naći detaljne podatke o načinu komunikacije sa drugim programima.

Ako imate neka pitanja, nemojte se ustručavati, NAZOVITE nas. Podatke za kontakt možete naći na našoj internet stranici.