Lokalni fiskalni procesor

Naziv proizvoda: Инфод_ЛПФР

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program izrađen u skladu sa novim fiskalizacionim sistemom Republike Srbije i omogućava izdavanje fiskalizovanih računa.

Program je jedna konzolna aplikacija, koja komunicira sa karticom (BE) izdatom od strane Poreske Uprave RS, overava račun (fiskalizuje) i kasi vraća overen račun. Pored ovog vrši komunikaciju sa PU RS i šalje im overene račune trenutno (online - ukoliko računar ima pristup internetu) ili lokalno (offline režim – nema pristupa intrnetu).

Da biste koristili L-PFR (lokalni procesor fiskalnih računa) morate imati i jedan kasa program (ESIR) koji komunicira sa L-PFR programom preko kanala propisanih od strane Poreske Uprave RS. Vršimo izradu i kasa programa za fiskalizaciju (ESIR).

Više o programu

Pdf štampač pomoćnik

Naziv proizvoda: PdfPrinter

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Imate više računara u mreži a samo jedan štampač? Uporno šaljete vaša dokumenta na štampanje a ništa se ne dešava? Čest problem kod mnogih. Ovaj program rešava vaš problem sa štampanjem.

Više o programu

Kasa MidleWare

Naziv proizvoda: Infod_Midleware_Esir

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program je jedna windows forms aplikacija, namenjena da poveže stare sisteme za izdavanje računa, sa novim sistemom fiskalizacije.

Ovaj program, sa sistemom komunikacije pomoću formatiranog fajla, predstavlja spregu između programa za izdavanje računa i Lokalnog Procesora Fiskalnih Računa. Program obrađuje podatke dobijene od programa za izdavanje računa i pretvara ih u model Fiskalnog računa, koji posle preko odgovarajućih kanala prosledi L-PFR-u. Prihvata odgovor od L-PFR -a, i odštampa fiskalni račun ili ga vrati programu u JSON ili XML formatu, i to u jedan tačno određeni folder. Te podatke prihvata i dalje obrađuje program koji je zahtevao fiskalizaciju.

Više o programu

Program fiskalna kasa

Naziv proizvoda: Infod_Robno_Esir

Verzija: 1.0.0

Tip procesora: program

Operativni sistem: Windows

Program urađen u skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji. Omogućava izdavanje fiskalnih računa, računa za bezgotovinsko plaćanje (B2B), predračuna. Pored ovih opcija poseduje razne evidencije, kao što su šifarnik roba i usluga sa cenama. više radnji, šifarnik partnera,..

Podržano je korišćenje bar kod skenera. Poseduje funkciju JEDAN KLIK DOKUMENT. Jednim klikom se na osnovu predračuna formira račun, refundira (stornira) izdati račun i izradi kopija računa.

Kasa modulom se može upravljati pomoću miša, preko tastature ili pomoću ekrana osetljivog a dodir.

Više o programu